Omurtag

Omurtag, bug. kan (u. 831). Vladao od 816. Podupirao biz. cara Mihaela II. protiv pretendenta Tome Slavena. Vodio ratove protiv Franaka u Panoniji i proširio granice Bugarske na Z. U doba njegove vladavine započela kristijanizacija Bugarske.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: