oniks

oniks, plitica od oniksa
oniks 1. Poludragi kamen, sitnozrnat do kriptokristalast agregat kvarca (kremena) slojevite građe, pojedini slojevi mogu biti obojeni. Rabi se za izradu ukrasnih predmeta i nakita. 2. Providni slojevi kalcita iz špiljskih naslaga, naziva se mramorni o.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: