Ordžonikidze, Sergo

Ordžonikidze, Sergo (pr. ime Grigorij Konstantinovič), sovj. političar (Goreša, 12. X. 1886 – Moskva, 18. II. 1937). U boljševičkom pokretu od 1903. Sudionik revolucije 1905–07. God. 1912–17. u zatočeništvu u Sibiru. U vrijeme Oktobarske revolucije 1917. jedan od vođa ustanka u Petrogradu te otpora intervencionističkim postrojbama u juž. dijelovima Rusije i na području Kavkaza. God. 1921. odigrao važnu ulogu u uspostavi sovj. vlasti u Gruziji te stvaranju Transkavkaske federalne republike i njezinu pristupanju Sovj. Savezu (1922). Član CK od 1921; od 1930. član Politbiroa CK SKP(b). Potpredsj. vijeća nar. komesara (1926–30); 1932–37. nar. komesar za tešku ind. Iako je od 1920-ih ugl. podržavao Staljina, od sred. 1930-ih protivio se njegovoj gosp. politici i iskazao neslaganje s njegovom samovladom i represivnim mjerama (čistke). Izvršio samoubojstvo (vjerojatno pod prisilom).