Organizacija islamske konferencije

Organizacija islamske konferencije, OIK, organizacija islam. zemalja osn. 1971. u Jeddi, Saudijska Arabija, s ciljem promicanja zajedničkih interesa islam. zemalja. Gl. tijelo organizacije je Konferencija kraljeva i šefova vlada, a njezine zaključke provodi Konferencija ministara vanj. poslova i gl. tajništvo s ad hoc komisijama. U okviru OIK-a nastale su i specijalizirane organizacije, kao što su Međunar. islam. novinska agencija, Islam. organizacija za radiodifuziju, Islam. razvojna banka, Islam. fond solidarnosti i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: