Orissa

Orissa, hram Bhubaneswar
Orissa, savezna država na I Indije; 155 782 km2, 38 431 776 st. Gl. grad Bhubaneswar. Sjev. plato prekrivaju šume; ležišta ruda. Obalna ravnica; plodno poljoprivr. područje. Usporedno s obalnom ravnicom pružaju se Ist. Gati. Oko 80% stanovništva bavi se poljoprivredom. Uzgoj riže, pamuka, duhana, šećerne trske, kokosova oraha i jute. Stočarstvo (govedo, ovce i koze). Izvoz ribe. Rudarstvo; vodeći indij. proizvođač kroma (95% ukupne indij. proizvodnje), mangana i dolomita. Velika ležišta ugljena i boksita. Proizvodnja željezne rude. Ležišta vapnenca, grafita, kremena i dr. Tekst., papirna, kem., aluminijska, prehr. ind. (šećer i ulje); proizvodnja stakla, cementa, sapuna. Jezero Chilika najveća je slana laguna u Indiji. Veći gradovi: Cuttack (gl. grad do 1947) i Rourkela. Dio srednjovj. kraljevstva Kalinga. Pod brit. vlast dolazi 1803. Do 1912. dio Bengala. Samostalna provincija postaje 1936, a sav. država 1949.