ovca, domaća

ovca, domaća, merino

ovca, domaća, awassi

ovca, domaća, suffolk

ovca, domaća, istarska pramenka
ovca, domaća (Ovis aries aries), ovca nastala uzgojem od divljih eur. i az. ovaca. Vrsta kratkorepih o. potječe od eur. i maloaz. muflona, a dugorepih od az. stepske ovce. Križanjem i odabiranjem nastale su različite pasmine: za proizvodnju vune (npr. merino, merino-rambouillet, askanijsko-rambouillet, virtemberška, lincoln, suffolk), mesa (merino mesna, njem. crnoglava), mlijeka (istočnofrizijska, awassi) i krzna (karakul, astrahanska). U nas najveći broj ovaca pripada domaćim dugorepim pasminama pramenka i cigaja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: