p, P

p, P 1. Dvadeset i drugo slovo hrv. abecede za bezvučni dvousneni okluziv. 2. Kem. simbol (P) za element → fosfor (lat. phosphorus). 3. Znak (p) za decimalni predmetak piko- (10-12) u nazivima mjernih jedinica (pF, pikofarad). 4. Znak (P) za decimalni predmetak peta- u nazivima mjernih jedinica (/103/5 = 1015 ili bilijarda). 5. Znak (p) za pond, zastarjele mjerne jedinice sile. 6. glazb Oznaka za tiho (tal. piano), odn. vrlo tiho (pp) i najtiše (ppp). 7. glazb U orguljskoj i klavirskoj glazbi, oznaka (p) za pedal. 8. U logici, znak (P) za predikat suda, odn. (p) u modusima silogističkih figura označava nepotpuni obrat. 9. Krat. (p.) uz ime kat. svećenika redovnika, odn. uopće svećenika ili župnika (lat. pater), npr. p. Ante. 10. Krat. (p) za stranicu (lat. pagina). 11. Krat. (p) za neke novčane jedinice, npr. 100 p = 100 pesa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: