Pabst, Georg Wilhelm

G. W. Pabst, scena iz filma Ulica bez radosti
Pabst, Georg Wilhelm, njem. film. redatelj (Raudnitz, danas Roudnice, Češka, 27. VIII. 1885 – Beč, 29. V. 1967). Začetnik mnogih tema, žanrovskih i stilskih postupaka, autor u čijem se opusu isprepleću komponente ekspresionizma, Kammerspielfilma, amer. narativnog filma i tendencija nove stvarnosti, sve to povezano težnjom prema realizmu, sklonosti prema ženskim likovima i suprotstavljanju konvencionalnosti onodobnoga građ. društva. Ulica bez radosti (1925) osigurava mu (i Greti Garbo koja tumači jednu od gl. uloga) status međunar. zvijezde. Ljubav Jeanne Ney (1927) najdojmljiviji je njegov film nijemog razdoblja, a potom snima svoja važna zvučna djela: Pandorina kutija (1929) i Dnevnik izgubljene (1929), oba s L. Brooks, Zapadno bojište 1918. (1930), Prosjačka opera (1931) i Drugarstvo (1931). Komedijaši (1941) i Paracelsus (1943) dva su biograf. filma s elementima velikonjem. propagande, što pokušava iskupiti Procesom (1948), u znaku obračuna s antisemitizmom. Ostali važ. filmovi: Bijeli pakao Piz Palüa (1929), Don Quijote (1933), Suvremeni junak (1934), Gospođica doktor (1937), Posljednji čin (1957).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: