Palmotić, Junije

Junije Palmotić
Palmotić, Junije, hrvatski književnik (Dubrovnik, 7. XI. 1607 – Dubrovnik, VII. 1657). Bio je na različitim gradskim funkcijama u rodnome Dubrovniku i knez na Mljetu, u Konavlima i na Lastovu, ali i aktivan u kazališnim družinama. Isprva je pisao stihove i pjesme na latinskom jeziku, kao i pjesme “po narodnu” koje nisu sačuvane. Epitalamij Muza na piru, neke prigodne pjesme i stihovi s religijskom tematikom nastali su poslije. Sačuvana je i satirična epska pjesan Gomnaida. Najpoznatiji je kao pisac baroknih mitološko-pastirskih drama i tragikomedija (Atalanta; Natjecanje Ajača i Ulisa; Armida; Danica) koje nastaju prema motivima iz djela Ovidija, Vergilija i drugih latinskih pisaca. Prva hrvatska povijesna drama Pavlimir (izvedena 1632) pisana je na temelju slavenske kronike i legendi, s namjerom slavljenja Dubrovnika. Njegove tragikomedije (Captislava, Danica, Bisernica) kombiniraju pseudopovijesni libreto s kršćanskim i slavenskim motivima. Većina Palmotićevih djela objavljena je posmrtno (Kristijadu objavljuje S. Gradić 1670). Kao najvećega hrvatskog. baroknog dramatičara, Palmotića uspoređuju s Racineom i Calderónom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: