Lempicka, Tamara de

T. de Lempicka Autoportret u zelenom Bugattiju, 1925.
Łempicka, Tamara de (pravim imenom Maria Gurwik-Górska), poljska slikarica židovskoga podrijetla (Moskva, 16. V. 1898 – Cuernavaca, Meksiko, 18. III. 1980). Nakratko studirala slikarstvo u Sankt Peterburgu, poslije Oktobarske revolucije odlazi u Pariz i stvara vlastiti likovni izraz između kubizma i nove stvarnosti. Slavna portretistica uglednika iz visokih društvenih krugova. Od 1939. živjela u SAD-u, eksperimentirala i s geometrijskom apstrakcijom, ali tamo nije postignula većeg uspjeha.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: