paralelogram

paralelogram
1. romboid
2. pravokutnik
3. romb
4. kvadrat
paralelogram (grč.), četverokut čije su suprotne stranice paralelne (usporedne) i jednake. Njegove se dijagonale prepolovljuju. P. s pravim kutovima je pravokutnik, a s dva oštra i dva tupa kuta naziva se romboid. P. s jednakim stranicama je romb, a ako su još i kutovi pravi, onda je to kvadrat. Nazivi se javljaju kod Euklida.