Parčić, Dragutin Antun

Parčić, Dragutin Antun, hrvatski jezikoslovac i erudit (Vrbnik, 26. V. 1832 – Rim, 25. XII. 1902). Franjevac, od 1876. kanonik Hrvatskoga kaptola svetoga Jeronima u Rimu. Priredio izdanje glagoljskoga Misala i Obrednika na crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije (1893) te oživljavao hrvatsku glagoljašku baštinu. Sastavio hrvatsku (slavensko-ilirsku) gramatiku i Rječnik hrvatsko-talijanski (1901). Bavio se i tiskarstvom, astronomijom i botanikom; među pionirima fotografije u Hrvatskoj, volio je eksperimentirati pa je snimao i s pomoću mikroskopa i teleskopa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: