Parkman, Francis

Parkman, Francis, amer. povjesničar i književnik (Boston, 16. IX. 1823 – Jamaica Plain, Massachusetts, 8. XI. 1893). Školovao se na Harvardu; na njegovo je intelektualno sazrijevanje velik utjecaj izvršila eur. književnost i historiografija. God. 1844. putovao Europom, os. proučavajući Kat. crkvu, njezin ustroj i pov. razvoj. U svojim pov. djelima prikazivao je ulogu eur. sila u najranijim razdobljima amer. povijesti. Gl. djelo Kalifornijski i Oregonski put (1849), u kojem iznosi svoje viđenje Indijanaca i prvih naseljenika (pionira) na putu od St. Louisa do Wyominga. Ostala djela: Pioniri Francuske u Novom svijetu; Isusovački pioniri u Sjevernoj Americi u XVII. stoljeću; Pola stoljeća sukoba i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: