Partenon

Partenon
Partenon (grčki: Parthenón), hram božice Atene Partenos na atenskoj Akropoli. Gradili su ga između ←447. i ←438. Iktin i Kalikrat kao dorski → peripter od penteličkoga → mramora koji je postao kanon za sve dorske hramove diljem antičkoga svijeta. Bogate plastičke Fidijine dekoracije. Od VI. stoljeća kršćanska crkva, potom od XV. stoljeća mošeja. Za Morejskoga rata prilikom mletačke opsade Atene (1687) Mlečani su pogodili skladište baruta koje se tamo nalazilo i pritom je znatno oštećen. Obnovljen potkraj XX. stoljeća.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: