Paskal II.

Paskal II. (pr. imenom Raniero), papa 1099–1118. (Bieda di Galeata, kraj Ravenne, o. 1050 – Rim, 21. I. 1118). Vodio borbu zbog investiture s europskim vladarima; postigao sporazum u Engleskoj (između Anselma Canterberijskog i Henrika I.) i s Filipom I. u Francuskoj. Sukob s njem. carevima Henrikom IV. i Henrikom V. završio je dogovorom u Sutriju 1111, koji se zbog pobune biskupa nije ostvario.