Pavao I., sv.

Pavao I., sv., papa 757–767. (Rim, o. 700 – Rim, 28. VI. 767). Brat i nasljednik pape Stjepana II.; učvrstio savez s Francima kao zaštitu protiv Bizantinaca i Langobarda, smatrajući franačke vladare braniteljima i patronima rim. Crkve. Prvi papa koji je jednom svjetovnom vladaru (Pipin III.), prigodom izbora, poslao mač a da nije bio car.