Pavić, Armin

Armin Pavić
Pavić, Armin, hrv. knjiž. povjesničar (Požega, 29. III. 1844 – Zagreb, 11. II. 1914). Gimnaziju pohađao u Požegi i Zagrebu. Radio kao gimnazijski prof. u Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Požegi i Zagrebu. Prof. i dekan Filoz. fak., rektor Sveučilišta u Zagrebu. U mladosti objavljivao pjesme i pripovijetke, prijevode i kaz. kritike. Istraživao povijest književnosti i knjiž. teoriju (O dubrovačkih prevodiocih grčkih tragedija; Aristotelova definicija pjesničke umjetnosti; Kako se izgubilo 14. i 15. pjevanje Gundulićeva “Osmana”). Historija dubrovačke drame (1871) prvo je naše opširnije djelo o dubr. književnosti. Poznatiji je kao znanstvenik na području knjiž. kritike i literarne povijesti, a stručnjaci ga smatraju pretečom hrv. antropologije. Prevodio Aristotela.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: