Plutarh

Plutarh
Plutarh (grč. Ploútarkhos), grč. povjesničar i filozof (Heroneja, Beocija, o. 46 – ?, 125). Studirao u atenskoj Akademiji, u vrijeme careva Trajana i Hadrijana poučavao filozofiju u Rimu. Potkraj života bio je Apolonov svećenik u rodnoj Heroneji. Najpoznatije mu je djelo Paralelne biografije u kojem donosi u parovima životopise grč. i rim. državnika ili vojskovođa (sačuvano 22 para), a od životopisa rim. careva, pjesnika i filozofa sačuvalo se tek nekoliko. Napisao oko 230 djela, od kojih se oko 80 popularno-odgojnih rasprava filoz., religijskog, polit., prirodoslovnog, knjiž. i drugog sadržaja tradicionalno naziva Moralia. Po temeljnoj orijentaciji platoničar, sklon eklektičnom uvažavanju tradicije, povremeno napadao stoike i epikurejce. Važan osobito kao posrednik i tumač nedostupnih filoz. učenja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: