podzemna voda

podzemna voda, sva voda ispod površine kopna i u sklopu Zemljine kamene kore. Veći dio p. v. dolazi od padalina (hidrometeorske ili vadozne), dio se kondenzira iz magme (juvenilne), a dio je zaostao u sedimentnim stijenama tijekom njihova formiranja (konatne ili fosilne). Pojavljuje se u sva tri agregatna stanja: tekućem, krutom i plinovitom. Ovisno o gibanju voda u podzemlju, može biti slobodna i vezana. Prema hidrodinamskim značajkama razlikujemo vodu prozračne zone, vodu temeljnicu i vodu pod tlakom. Na gibanje vode u podzemlju utječu propusnost i poroznost stijena (tla).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: