Pomponazzi, Pietro

Pietro Pomponazzi
Pomponazzi, Pietro (lat. Petrus Pomponatius; nazvan Perretto), tal. filozof (Mantova, 16. IX. 1462 – Bologna, 18. V. 1525). Prof. u Padovi (1488), Ferrari (1510) i Bologni (1516). Nasuprot tada vladajućem averoističkom aristotelizmu, po kojem je duh jedino biće, odvojen od pojedinačne ljudske (smrtne) duše, naučavao da je duh identičan s ljudskom dušom i zbog toga smrtan. Budući da se Crkva protivila tom učenju, da bi izbjegao osudu, P. je učinio razliku između filoz. i teol. istine. Umro je svojevoljno od gladi. Gl. djela: Rasprava o besmrtnosti duše i O sudbini.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: