Ponchielli, Amilcare

Amilcare Ponchielli
Ponchielli, Amilcare, tal. skladatelj, dirigent i glazb. pedagog (Paderno Fasolaro, danas Paderno Ponchielli, 31. VIII. 1834 – Milano, 16. I. 1886). Studirao u Milanu, djelovao kao crkv. orguljaš, kapelnik i prof. kompozicije (Konzervatorij u Milanu; učenici su mu bili Puccini i Mascagni). Stvarao pretežno opere (do danas se na sceni održala La Gioconda, prema V. Hugou) i neka druga glazb.-scenska djela (dva baleta, jedna opereta), nešto orkestralnih, klavirskih i crkv. djela, te jednu kantatu i popijevke.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: