Pavlek, Mihovil-Miškina

Mihovil-Miškina Pavlek
Pavlek, MihovilMiškina, hrvatski književnik (Đelekovec, 24. IX. 1887 – Stara Gradiška, 11. VI. 1942). Podrijetlom seljak, radićevac, počeo objavljivati prozu socijalnog angažmana. U prvoj knjizi Za svojom zvijezdom (1926) zastupao pacifističke stavove, dok u kasnijim knjigama tematiku pronalazi u seoskom životu i pitanju društvene obespravljenosti. Zbog svojih stavova uhićen za vrijeme NDH i ubijen u logoru. Pisao i pjesme, na standardnom jeziku i na kajkavskom, te političke članke i brošure. Ostala djela: Trakavica, 1935; Krik sela, 1937; Zašto hrvatski seljak nije komunist, 1938; Stara i nova gospoda, 1939.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: