Peloponeski rat

Peloponeski rat, vođen od ←431. do ←404. za prevlast (hegemoniju) u Grčkoj. Vodio ga je Peloponeski savez, predvođen Spartom, protiv Atičkoga pom. saveza. U prvoj etapi rata (tzv. Arhidamski rat, ←431–←422) spartanske postrojbe uspješno su djelovale na kopnu, dočim je atička ratna mornarica porazila peloponesku flotu kraj Riona, Naupakta i Pila. Taj dio rata dokončan je tzv. Nikijinim mirom ←422. U sljedećoj fazi rata nakon ←421. Atena je nastojala blokadom i osvajanjem Sicilije gospodarski slomiti i izgladniti Spartu, koja se sa Sicilije opskrbljivala žitom (Sicilska ekspedicija, ←415–←413). Teškim porazom atenske flote kraj Sirakuze ekspedicija je doživjela potpun neuspjeh, a ujedno je označila i kraj atenske polit. i gosp. ekspanzije na zap. Sredozemlju. U trećem ratnom razdoblju (←413–←404) Atena je posljednji put porazila peloponesku flotu (kraj Arginuskih otoka ←406), ali je definitivno poražena kraj Egospotama i polit. vodstvo u Grčkoj preuzela je Sparta. O tim sukobima pisao je Tukidid.