Penderecki, Krzysztof

Krzysztof Penderecki
Penderecki, Krzysztof, poljski skladatelj i dirigent (Dębica, 23. XI. 1933). Diplomirao glazbu u Krakovu, predavao kompoziciju u Essenu i na Sveučilištu Yale u SAD-u. Surađivao u eksperimentalnom studiju za konkretnu glazbu Poljskoga radija. Na 2. natjecanju mladih poljskih skladatelja u Varšavi 1959. osvojio sva tri prva mjesta. Istaknuti avangardist, stvorio novi, revolucionarni glazbeni jezik, u kojem su znatno zastupane zvukovne mogućnosti elektroničke glazbe. Autor pozamašna opusa s nizom orkestralnih (Tužaljka za žrtve Hirošime za 52 gudača), komornih i vokalnih skladbi (Davidovi psalmi; Muka Gospodina našega Isusa Krista prema Luki; Magnificat, Te Deum, Poljski rekvijem) i opera (na primjer Izgubljeni raj).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: