penicilin

penicilin, Penicillium notatum, kultura u Petrijevoj zdjelici
penicilin, skupina kem. spojeva, derivata 6-aminopenicilanske kiseline koja sadrži betalaktamski prsten. U p. spadaju prir. proizvodi plijesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum, kao i brojni polusintetski spojevi. P. je bio prvi antibiotik koji je primijenjen u liječenju bakterijskih infekcija. Ima širok spektar antimikrobnog djelovanja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: