Perelman, Sidney Joseph

Perelman, Sidney Joseph, amer. književnik (New York, 1. II. 1904 – New York, 17. X. 1979). Humorist i kolumnist The New Yorkera. Najuspjelije su mu crtice koje satirom i parodijom do apsurda govore o društv. konvencijama. Koautor kaz. komedija Svi dobri Amerikanci i Dodir Venere. Surađivao na film. scenarijima za filmove braće Marx (Majmunski posli, Konjsko perje).