perfekt

perfekt (lat.), glagolsko vrijeme koje pokazuje stanje u sadašnjosti s obzirom na radnju iz prošlosti, ili na radnju u prošlosti, i sl. U hrv. jeziku to je opće prošlo vrijeme. Tvori se od pomoćnoga glagola biti (nenaglašenih oblika nesvršenoga prezenta) i pridjeva radnoga glagola: pisao/pisala sam, čitao/čitala si, pao/pala/palo je, došli smo itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: