Perijandar

Perijandar (grč. Períandros), tiranin Korinta (u. o. ←585). Vladao od o. ←627. do ←585. Prema legendi, potomak Heraklov. U doba njegove vladavine Korint je kolonizirao juž. Italiju, Krf i jugoist. obalu Jadranskoga mora. Slovio kao uzoran vladar, zaštitnik i mecena umjetnika i znanstvenika. Prema grč. tradiciji drži se jednim od “sedam grčkih mudraca”.