Periklo

Periklo, London, British Museum
Periklo (grč. Periklēs), atenski državnik i vojskovođa (Atena, o. ←495 – Atena, IX. ←429). Zarana se ističe kao Efijaltov pristaša u osvarenju demokratizacije atenskog sustava vladavine. Nakon Efijaltova ubojstva (←461) prvak demokr. stranke; ←457. ishodio da čast arhonta te sudske i upr. službe u Ateni mogu obnašati i manje imućni građani. Od ←447. neograničeni gospodar Atene (od ←443. uvijek iznova biran za stratega). Doba njegove vladavine naziva se Periklovo doba. Težio helenskom jedinstvu pod vodstvom Atene. Svojem gradu osigurao polit. slobode, poštedu od ratova te znatnu gosp. osnovu (prenio riznicu Delskoga saveza u Atenu). Podupirao znanosti i umjetnosti, prijatelj Damona, Sokrata, Anaksagore, Protagore, Herodota, Fidije i drugih zaslužnih Grka njegova vremena. Poticao goleme graditeljske zahvate u Ateni (izgradnju Akropole s monumentalnim Partenonom i propilejima, Odeon, utvrđivanje Pireja i dr.). Umro poč. izbijanja Peloponeskog rata od kuge.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: