peristil

peristil Dioklecijanove palače, Split
peristil (grč.) 1. Unutar. dvorište otmjene grč. i rim. kuće, okruženo sa svih strana trijemom, obično s bazenom u sredini, često urešeno kipovima. 2. Trg okružen trijemom sa stupovima (Dioklecijanova palača u Splitu).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: