Petőfi, Sándor

Sándor Petőfi
Petőfi, Sándor (pr. prezime Petrovies), mađ. pjesnik (Kiskőrös, 1. I. 1823 – Fehéregyháza, 31. VII. 1849). Svojim je pjesničkim i društv.-polit. radom najpotpunije odrazio težnje svojega naroda. God. 1844. izašao mu je ep Vitez Janko, prožet fantastikom, u kojem se prikazuju doživljaji mađ. mladića seljaka. Značajno mjesto ima i njegova epska pjesma Apostol, 1848, s mnogo autobiograf. elemenata. Ciklus pjesama Oblaci, 1846. Poginuo u bitki kraj Segesvára.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: