petrodolari

petrodolari, naziv za dolare koje su države izvoznice nafte držale u bankama i drugim financ. institucijama razvijenih država. Iako danas te iste zemlje drže znatne iznose novca u bankama razvijenih zemalja, ta pojava nije više tako karakteristična kao što je bila u 1970-ima nakon velikog poskupljenja nafte. Danas vrijednost svj. prometa naftom ima manji udio u ukupnoj vrijednosti svj. proizvodnje nego što je to bilo 1970-ih i poč. 1980-ih. Najveći dio tog novca upotrebljavao se za kreditiranje uvoza nerazvijenih država i bivših socijalist. država.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: