Piaf, Édith

Édith Piaf
Piaf, Édith (pravim imenom Édith Giovanna Gassion), francuska pjevačica popularne glazbe (Pariz, 15. XII. 1915 – Plascassier, 10. X. 1963). Skromna podrijetla, u mladosti javno nastupala kao pjevačica s ocem uličnim akrobatom. Vlasnik kabareta Louis Leplée uočio je njezin izvanserijski talent prilikom njezina uličnog nastupa na Pigalleu i 1936. omogućio joj početak diskografske i koncertantne karijere. Odabrao joj je i nadimak “la môme Piaf” (curica vrapčić) iz kojega poslije stvara svoje trajno estradno ime Édith Piaf. Majušna stasa i snažna izražajna glasa kao i stalni melodramatski obrati u privatnom životu preobrazili su je u francusku nacionalnu heroinu i ikonu. Mnoge njezine interpretacije (Milord, 1959, Ne, ni za čim ne žalim, 1960) smatraju se klasicima francuske pučke pjesme.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: