Picasso, Pablo

P. Picasso, Tri muzičara, Philadelphia Museum of Art

P. Picasso, Stari gitarist, Chicago, Art Institute

Pablo Picasso
Picasso, Pablo, španjolski slikar, grafičar, kipar i keramičar (Málaga, 25. X. 1881 – Mougins, kraj Cannesa, 8. IV. 1973). Od 1904. u Parizu. Univerzalni umjetnik, jedan od najutjecajnijih i najznačajnijih europskih umjetnika XX. stoljeća. U početku inspiriran impresionistima. U realističnom modrom razdoblju (1900–05) slikao prizore bijede, a u ružičastom (1905–07) motive iz cirkusa. Slikom Gospođice iz Avignona (1907) nagovijestio je kubizam, koji je sa G. Braqueom razvio iz analitičkoga u sintetički. Između (1917–23) usmjerio se na neoklasicizam; slikao monumentalne ljudske figure i radio scenografiju i kostimografiju za Ballets Russes S. P. Djagiljeva. Oko 1930. pod utjecajem nadrealista slikao fantazmagorične prikaze (motivi Minotaura). Vlastitim stilom snažne ekspresije naslikao je 1937. monokromnu sliku Guernica, simbolički prikaz strahota Španjolskoga građanskog rata. Od II. svjetskoga rata razvijao se u okviru ekspresionističke revizije; intenzivno radio keramiku (kraj Cannesa), oblikovao kipove i reljefe (životinjske figure u bronci i betonu), te izrađivao grafiku, uglavnom litografiju (ciklusi borbe s bikovima). U dvorcu u Vauvenarguesu nedaleko od Cannesa nalazi se Picassova memorijalna zbirka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: