Pindar

Pindar
Pindar (grčki: Píndaros), grčki pjesnik (Kinoskefala, kraj Tebe, oko ←518 – Arg, ←442). Već za života ugledan pjesnik. Pisao himne, peane, ditirambe, partenije od kojih je sačuvan veći broj fragmenata, a u potpunosti četiri knjige epinikija (Pitijske ode, Olimpijske ode, Istamske ode, Nemejske ode). Stil mu je uzvišen i svečan, rabi složene i hermetične metafore. Pindar je klasik korske lirike, koji je u velikoj mjeri utjecao na lirske pjesnike i u antici i u modernim književnostima, osobito u razdoblju klasicizma i romantizma.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: