pitos

pitos (grč.), velika zemljana posuda (promjera o. 1 m, visine do 2 m) za pohranu ulja, žitarica u ant. Grčkoj i Rimu. Katkad služila i za sahranjivanje pokojnika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: