pleonazam

pleonazam (grč. pleonasmós preobilje), gomilanje riječi istih, sličnih i blisko povezanih značenja. To je prihvatljivo kao postupak govornički, pjesnički itd., radi stilskoga efekta (isticanje i dr.). Ako se to radi u govorenju koje bi trebalo biti neutralno, onda je nepotrebno jer djeluje nespretno, neprimjereno, nezgrapno (npr. popeti se gore, spustiti se dolje, vratiti se natrag, mala kućica i sl.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: