Plinije

Plinije (puno ime Gaj Plinije Cecilije Sekundo Mlađi), zvan Plinije Mlađi (lat. Gaius Plinius Caecilius Secundus Minor), rim. pisac (Como, 61. ili 62 – Bitinija, o. 113). Nećak Plinija Starijeg, koji ga je oporučno posinio. Konzul (100), prokurator u Britaniji (111–113). Slavan po svojim Pismima objavljenima u devet knjiga, vrijedan izvor za polit. i kult. život onovremenog Rima. Čuvena su dva pisma upućena Tacitu, u kojima opisuje erupciju Vezuva i ujakovu pogibiju. Sačuvana je i njegova korespondencija s carom Trajanom, a za povijest ranoga kršćanstva važna su pisma koja govore o kršćanima u Bitiniji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: