Polibije

Polibije (grč. Polýbios), grč. povjesničar (Megalopol, Arkadija, o. ←202 – ?, o. ←118). God. ←167. Ahajci su ga poslali u Rim kao taoca. Ondje se uključio u kult. život, bio je odgojitelj i prijatelj Publija Kornelija Scipiona ml., i ←149. otišao u rat protiv Kartage; očevidac njezina razaranja (←146). Od ←150. započeo pisati povijest rim. države. U 40 knjiga (sačuvano je prvih 5) prikazani su događaji od ←264. do ←146. Autor spisa Taktika, Numancijski rat, koji nisu sačuvani.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: