polimeri

polimeri (grč.), org. spojevi velikih molekula nastali polimerizacijom jednostavnih molekula, monomera, koje se kao jedinice ponavljaju. Neki se p. javljaju u prirodi kao celuloza, dok se drugi dobivaju sintetski.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: