Politeo, Dinko

Dinko Politeo
Politeo, Dinko, hrv. publicist i knjiž. kritičar (Stari Grad, 31. V. 1854 – Zagreb, 5. III. 1903). Studirao pravo u Zagrebu i Grazu; posvetio se publicistici. U Zadru uređivao Narodni list (1875–85), u Splitu Narod (1885–89), u Zagrebu Obzor (1889–94). Pokrenuo časopis Mlada Hrvatska (1894–95) i izdavao smotru Prava hrvatska misao (1903). Pisao mnogobrojne radove o glazbi, knjiž. i društv. znanostima, popularizirao ideje Račkoga, Starčevića, Strossmayera.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: