poljoprivreda

poljoprivreda
1. obrada tla u Egiptu
2. plantaža jagoda
3. sadnja riže
4. žetva pšenice
5. uzgoj ovaca
6. uzgoj mliječnih krava
poljoprivreda, djelatnost kojoj je svrha da iskorištavanjem zemljišta i uzgojem korisnih biljaka i životinja proizvodi primarne proizvode nužne za život i daljnju proizvodnu. Poljoprivr. grane: ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, livadarstvo i ribogojstvo. Specifičnost je poljoprivr. proizvodnje u odnosu na druge gosp. grane što je u velikoj zavisnosti od prir. uvjeta na koje često ne može utjecati (npr. zemljište, konfiguracija tla, klima). Zadaća je p. da proizvede biljne i stočne proizvode za hranu stanovništvu i da osigura sirovine drugim granama industrije (prehr., tekst., duhanska i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: