Popeja Sabina

Popeja Sabina (latinski: Poppaea Sabina), rimska carica (Pompeji, 30 – Rim, 65). Čuvena po ljepoti i inteligenciji. Ljubavnica cara → Nerona koji je zbog nje iz Rima udaljio njezina muža i odbacio svoju suprugu → Oktaviju. Kad se poslije udala za Nerona, naredila mu je da ubije majku → Agripinu, Oktaviju i filozofa → Seneku. Prema povjesničaru → Publiju Korneliju Tacitu, Neron ju je ubio u pijanom stanju, da bi je poslije divinizirao.