Popper, Karl Raimund

Karl Raimund Popper
Popper, Karl Raimund, brit. filozof austr. podrijetla (Beč, 28. VII. 1902 – London, 17. IX. 1994). Studirao matematiku i fiziku u Beču, sveuč. prof. (1937–45) na Novom Zelandu. Nakon rata prof. na London School of Economics koja pod njegovim vodstvom postaje svjetski poznato središte teorije znanosti. Začetnik i gl. predstavnik kritičkog racionalizma; suprotno od bečkog neopozitivizma, čiji je gl. kritičar i protivnik, tvrdi da je opovrgljivost a ne potvrdljivost osnovni kriterij znanstvenosti nekoga gledišta ili postavke. Znanstv. spoznaja ne može biti sustav utvrđenih istina, nego sustav opovrgljivih hipoteza. Iz te teorije izvodi društv. i polit.-filoz. kritiku svih totalizirajućih sustava i predodžbi o svijetu i društvu (Platon, Hegel, Marx i dr.). Bavio se i teorijom znanosti u fizici, biologiji, tumačenjem računa vjerojatnosti i dr. Gl. djela: Logika istraživanja; Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji; Bijeda historicizma; Logika znanstvenog otkrića; Objektivna spoznaja: evolucijski pristup; Oba temeljna problema spoznajne teorije; Realizam i svrha znanosti.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: