portret

portret, El Greco Veliki inkvizitor Don Fernando Niño de Guevara, New York, Metropolitan Museum of Art

portret, J. A. D. Ingres Portret gospođe De Senonnes
portret (franc.), u slikarstvu, kiparstvu, grafici i fotografiji, prikaz osobe tako da se vidi njezina glava (en face, u profilu, poluprofilu ili tri četvrtine profila), ili poprsje, ili figura do koljena, odn. cijela figura. Pritom dolaze do izražaja fiz. i psih. obilježja portretirane osobe. Izrađuju se pojedinačni (Rembrandtov Portret Saskije), dvojni (van Eyckov Giovanni Arnolfini sa suprugom), trojni (Rafaelov Leon X. s kardinalom Giulijom de’Medici i Luigijem de’Rossi) i skupni p. (Halsov Upraviteljice staračke ubožnice) te autoportreti (A. Dürer). Pojavio se u Egiptu u ←II. tisućljeću, u ant. Grčkoj od ←V. st., a u Rimu vrhunac dostiže u doba carstva, os. u kamenim portretima predaka. Kao posebna lik. grana razvio se u renesansi, a vrhunac je doživio u baroku (D. Velázquez). U XX. st. čest je u postimpresionizmu (P. Gauguin), fovizmu (H. Matisse), kubizmu (Picasso), ekspresionizmu (O. Kokoschka) i hiperrealizmu (P. Pearlstein).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: