postupak

postupak, skup propisanih radnji koje donositelj nekoga prav. akta ili izvršitelj nekoga materijalnog akta mora obaviti pri donošenju, odn. izvršenju akta, da bi on bio pravovaljan. Povreda pravila postupka uzrokuje protupravnost akta, zbog čega na akt mogu biti primijenjene sankcije (npr. poništenje), a jednako tako i na izvršitelja. Razlikuju se po vrsti akata: p. donošenja prav. akata i p. izvršenja materijalnih akata. P. donošenja prav. akata razlikuje se prema vrstama akata koji se donose, npr. zakonodavni p., p. donošenja općih akata, p. donošenja upravnih akata i p. donošenja sudskih akata.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: