Powell, Cecil Frank

Powell, Cecil Frank, engl. fizičar (Tonbridge, 5. XII. 1903 – kraj Milana, 9. VIII. 1969). Razvio tehniku detekcije elementarnih čestica na film (1930). Tu je metodu rabio za istraživanje kozmičkih zraka te je otkrio (1947) česticu pion (đ-mezon) koju je predvidio H. Yukawa (1935). U procesu raspada K-mezona (kaona) otkrio antipion, antičesticu đ-mezona. Nobelova nagrada za fiziku (1950).