pravoslavlje

pravoslavlje (prema grč. orthodoxía pravovjerje), ogranak kršć. religije, zajednički naziv za ist. crkve koji potječe iz prvih stoljeća kao opreka krivovjerju, a nakon crkv. raskola (1054). Za razliku od katolicizma, p. je raščlanjeno na pojedine, ugl. nac. crkve, organizirane po načelu sabornosti (univerzalnosti) i autokefalnosti. Carigradski patrijarh ima samo počasnu ulogu u drugim crkvama (ekumenski patrijarh). P. prihvaća samo dogme definirane na 7 prvih ekumenskih koncila, a doktrinalno se od katolicizma razlikuje samo naukom o proizlaženju Duha Svetoga (filioque). Karakterizira ga naglasak na tradiciji, duhovnosti i mistici te svečanoj liturgiji. Osnovne upr. jedinice su eparhije, podijeljene na parohije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: