Propercije, Sekst

Sekst Propercije
Propercije, Sekst (lat. Sextus Propertius), rim. pjesnik elegičar (o. ←50 – poslije ←15). Živio u Rimu i pripadao Mecenatovu krugu. Sačuvane su 92 elegije u 4 knjige. Prvu je knjigu izdao o. ←28. pod nazivom Cynthia, što je pseudonim za njegovu ljubav Hostiju. I iduće dvije knjige elegija posvećene su toj ljubavi. Iz njegovih stihova izbijaju osjećajnost i živa fantazija. Nastavio tradiciju rim. neoterika. Očit je utjecaj aleksandrijskih uzora. Stil mu se odlikuje sažetošću, osjećajnošću i smionošću jezika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: