protaktinij

protaktinij (lat. protactinium), znak Pa, kem. radioaktivni element iz skupine aktinida, redni broj 91 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 231,04, rel. gustoće 15,37. Rijetki metalni element tališta 1200 °C, vrelišta 4000 °C. U prirodi se nalazi u rudama urana. Najstabilniji izotop je Pa-231 koji ima vrijeme poluraspada 34 300 g. Poznato je još barem 10 protaktinijevih izotopa. Nema praktične primjene. Otkriven 1917. (L. Meitner, O. Hahn).